Politiek Forum in OldenzaalOldenzaal gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 11-01-2021
OLDENZAAL - Vanavond is weer een Politiek Forum in Oldenzaal. Vanaf 19.30 uur vergadert de gemeente digitaal.

Deze keer staan een tweetal onderwerpen op de agenda. Als eerste komt een wijziging van het bestemmingsplan voor de Henegouwenlaan in de Graven Es aan bod. Aanleiding is de voorgenomen vestiging van een cafetaria in het winkelcentrum, waar veel ophef over is.

Het tweede onderwerp omvat het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs.

Hierin stellen de gemeente en schoolbesturen een gezamenlijke visie en kaders op voor onderwijshuisvesting in de komende twintig jaar.

Hiermee kan men ook inspelen op trends zoals een afnemend leerlingen aantal en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen om deze krimp op te vangen met andere activiteiten.
Volg ons