Oldenzaal krijgt achttien stemlokalenStemhokje. (Foto: RTV NOT)
Van de redactie | 02-12-2020
OLDENZAAL - Er zijn achttien stemlokalen in Oldenzaal aangewezen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, daarnaast zijn er ook alternatieve manieren om te stemmen.

Op woensdag 17 maart 2021 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. De stemlokalen moesten voldoen aan de gestelde eisen rondom toegankelijkheid en veiligheid. Daarnaast zijn er alternatieve manieren om te stemmen voor mensen die kwetsbaar zijn. Waaronder vervroegd stemmen, stemmen per post en het verstrekken van extra machtigingen.

Herrijken van indeling

De gemeente Oldenzaal was al bezig om de indeling van stemlocaties te herrijken, omdat zij deze niet op alle plekken meer heel logisch vonden. Uitgangspunten voor de nieuwe indeling zijn het aantal kiesgerechtigden per locatie en de opkomstcijfers en evaluatie van vorige verkiezingen. Tevens is een oproep gedaan bij de inwoners om tips te delen met de gemeente, hier heeft de gemeente ook naar gekeken.

De zorginstellingen vervallen als stemlocatie, hier is voor gekozen met oog op corona. 

De stemlokalen

Net als bij de vorige verkiezingen is stemmen mogelijk bij: het stadhuis, dienstencentrum De Walgaarden, voetbalvereniging Quick ’20, school Breedwijs Zuid-Berghuizen, wielervereniging OWC, basisschool de Wendakker, paviljoen Paal 12, voetbalvereniging De Esch, wijkcentrum ‘t Blikpunt, basisschool de Bongerd en sporthal De Kolk. 

De nieuwe stemlokalen zijn: Koninklijke Harmonie St. Joseph, ontmoetingscentrum Abdij, school Twents Carmel College aan de Potskampstraat, stationsrestauratie Oldenzaal, tennisvereniging Zuid-Berghuizen, sporthal De Thij en sportcafé De Kolk. 

Stembiljet

Op het stembiljet wordt aangegeven bij welk stemlokaal de desbetreffende kiezer terecht kan. In principe kan er gestemd worden bij elk stemlokaal in Oldenzaal. In verband met de situatie rondom het coronavirus is het verzoek om zoveel mogelijk het stembureau te bezoeken dat op het stembiljet wordt vermeld, om zo de spreiding van kiezers te bevorderen.

Vervroegd stemmen

In Oldenzaal is het voor kiezers uit risicogroepen mogelijk om op 15 en 16 maart vroegtijdig hun stem uit te brengen. Met name de kiezers uit risicogroepen die de verkiezingsdag willen mijden vanwege drukte, hebben zo een alternatief om zelf te kunnen stemmen. Dit kan op twee plekken en wel in het Stadhuis en bij wijkcentrum ’t Blikpunt.

Briefstemmen voor kiezers 70+

Kiezers die 70 jaar of ouder zijn zullen alle benodigde papieren ontvangen om per brief te kunnen stemmen. De kiezer kan deze per post versturen, maar er wordt ook gezorgd voor afgiftepunten, bijvoorbeeld in de zorgcentra waar voorheen een stembureau aanwezig was. Hier kan de kiezer zijn briefstem zelf afgeven.

Machtiging 

Ondanks dit alles is het niet uit te sluiten dat kwetsbare kiezers vanwege het coronavirus de gang naar het stemlokaal niet willen of durven maken. Deze kiezers kunnen een andere kiezer een schriftelijke of onderhandse volmacht geven. Per kiezer is het dit keer toegestaan om maximaal drie machtigingen aan te nemen, waar dat er eerder twee waren.
Volg ons