Van de redactie | 12-11-2020
OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal wil vanaf 1 januari 2021 zonder papieren archivering gaan werken.

Vanaf dan gaat het archiveren digitaal. Alle fysieke documenten worden na ontvangst gescand en 3 maanden na ontvangst vernietigd. De 3 maanden dienen als voorzorgsmaatregel voor als de kwaliteit van de scan niet goed genoeg blijkt.

Het gescande digitale document neemt vervolgens de plaats in van het originele papieren document.

De gemeente gaat hiermee over op een effectievere en efficiëntere manier van archiveren.

De gemeente bewaart het archief voor eeuwig, maar dat gebeurt vanaf 2021 dus digitaal, op enkele na. “De stad Oldenzaal kent een rijke historie. Dat willen we graag behouden,” legt het college uit. “Daarom worden bepaalde categorieën documenten nog in fysieke vorm bewaard. Dit zijn bijvoorbeeld documenten met een intrinsieke waarde, zoals oorkonden of documenten met uiterlijke echtheidskenmerken als een zegel.”
Volg ons