Van de redactie | 16-10-2020
OLDENZAAL – De werknemersgroepering Oldenzaal heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders wat betreft het gratis verstrekken van mondkapjes voor mensen die leven onder de armoedegrens. “Soms schrijven we een brief die de politiek voor ons gevoel eigenlijk overstijgt, dit is er zo’n één.”

Na de persconferentie op dinsdag 13 oktober werd het duidelijk dat het kabinet een landelijke verplichting wil op mondkapjes in publieke binnenruimtes. Hieronder vallen onder andere het onderwijs en winkels.

Initiatieven

Er zijn al verschillende initiatieven ontstaan om gratis mondkapjes te geven aan mensen die onder de armoedegrens leven. “Zij worden (financieel) extra geraakt en kwetsbaar door deze crisis. In meerdere gemeenten, waaronder onze noabergemeenten Tubbergen en Dinkelland en in andere provincies in Nederland worden op dit moment gratis mondkapjes verstrekt aan mensen die leven onder de armoedegrens,” schreef de Werknemersgroepering Oldenzaal in de brief.

Vragen

De partij stelde drie vragen aan de fractie. De eerste vraag was of zij bereid waren om gratis mondkapjes te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven in Oldenzaal. De vervolgvraag hierop ging over hoe dit dan georganiseerd en gecommuniceerd ging worden. Als laatste werd er gevraagd naar de eventuele bereidheid om andere collega-wethouders op te roepen om dit mogelijk te maken in alle Nederlandse gemeenten.
Volg ons