Van de redactie | 07-09-2020
OLDENZAAL - Vanavond is het Politiek Forum in Oldenzaal. Diverse onderwerpen passeren de revue vanaf 19.30 uur. Onder meer de voorgenomen vaststelling van de Warmtevisie Noordoost-Twente.

De gemeente Oldenzaal trekt samen met de andere NOT-gemeenten op om te komen tot een aardgasvrije samenleving. Dit is een lang proces; rond 2050 moet dit klaar zijn.

De visie geeft richting aan inwoners en andere betrokkenen, met eind 2021 een concreet uitvoeringsplan. Vorig jaar werd de gezamenlijke warmtevisie opgezet en nu kunnen de raden deze concreet vaststellen.
Volg ons