Van de redactie | 31-08-2020
OLDENZAAL - Vanavond is de gemeenteraadsvergadering in Oldenzaal. Vanaf half acht nemen ze weer diverse besluiten.

De vergadering is niet openbaar toegankelijk, maar kan wel online gevolgd worden via oldenzaal.raadsinformatie.nl. Aan bod komt onder meer het bestemmingsplan voor de Thorbeckestraat 93, waar deze ruimte invulling krijgt als showroom voor campers. Ook praat de raad over de motie 'Raden in Verzet'.

Oldenzaal haakt hiermee aan bij andere gemeenten om een signaal aan het Rijk te geven dat zij kampen met financiële tekorten als gevolg van de stijgende zorgkosten.
Oldenzaal gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Volg ons