Perceel groen terug naar gemeenteoldenzaal_Plaatsnaam_bord_1 (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 17-07-2020
OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal heeft in juni 2018 hoger beroep ingesteld in de zaak omtrent verjaring van een perceel groen aan de Kleibultweg te Oldenzaal.

Betrokkene heeft vroegtijdig deze procedure willen beëindigen.
Overeengekomen is dat de grond in oude staat wordt teruggebracht en wordt teruggeven aan de gemeente.

Betrokkene heeft eind 2016 een beroep gedaan op verjaring voor een perceel groen gelegen aan de Kleibultweg te Oldenzaal. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen.
Daarop is er een zaak aangespannen door betrokkene bij de rechtbank Almelo. Daarop is uitspraak gedaan op 28 maart 2018, waarbij betrokkene gedeeltelijk in het gelijk is gesteld.

Vervolgens heeft de gemeente Hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof in Arnhem. Enige tijd nadat de procedure bij het Hof was opgestart, heeft betrokkene de gemeente verzocht om deze niet door te zetten. Vervolgens heeft de gemeente met betrokkene overeenstemming bereikt over de teruglevering van het perceel en het vergoeden van proceskosten waarna het hoger beroep is ingetrokken. 

In de overeenkomst die tussen partijen is opgesteld, is afgesproken dat de betrokkene het desbetreffende perceel groen in de ‘oude’ staat zal terug leveren aan de gemeente. Eén en ander houdt in dat de op het perceel aanwezige beplanting verwijderd moet worden door betrokkene.

Inwoners en bedrijven hebben de mogelijkheid om percelen openbaar groen van de gemeente te kopen of te huren. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend. Aan koop of verhuur zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie is te vinden op: oldenzaal.nl/verkoop-openbaar-groen
Als openbaar groen oneigenlijk in gebruik wordt genomen, wordt opgetreden om het eigendom van de gemeente te beschermen.
Volg ons