Van de redactie | 03-07-2020
OLDENZAAl - Oldenzaal krijgt extra ondersteuning voor toekomstgerichte erven Het landelijk gebied is in beweging.

Veel agrariërs staan daarom voor een keuze; stoppen, op dezelfde voet verder, uitbreiden of moderniseren? Ook bewoners van het buitengebied die geen agrariër zijn hebben vragen. Bijvoorbeeld over asbestdaken op schuren, nieuwe wetten en regelingen en consequenties van dichtbijgelegen natuurgebieden.

Binnen het project “Toekomstgerichte Erven” van de provincie Overijssel worden erfeigenaren in staat gesteld om met behulp van ervencoaches antwoorden te vinden op deze vragen.

Oldenzaal sluit nu ook aan bij dit project. In een aantal Overijsselse gemeenten is de afgelopen jaren succesvol een pilot gedraaid met ervencoaches en Oldenzaal doet nu ook mee.
 
Het project wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.

Dit doet Oldenzaal samen met de andere Noordoost Twentse gemeenten, waarmee een plan van aanpak is opgesteld. De Ervencoach helpt de erf- en woningeigenaar in bet buitengebied De ervencoach biedt perspectief op erven door erfeigenaren te helpen met het maken van passende keuzes, bepalen van concrete acties en te zetten stappen. De inzet van ervencoaches in Noordoost Twente omvat het bezoeken van erfeigenaren, het begeleiden naar de 2de-lijns ondersteuning en netwerken ten behoeve van een integrale aanpak voor een toekomstgericht erf.

De ervencoaches die worden ingezet vanuit de provincie hebben alleemaal een sterke affiniteit met het landelijk gebied en zijn bekend in NoordoostTwente. Oldenzaals buitengebied Het Oldenzaalse buitengebied kent een andere omvang en structuur dan de overige Noordoostgemeenten. Dat neemt niet weg, dat ook in het Oldenzaalse buitengebied erf- en woningeigenaren vragen hebben over toekomstige ontwikkelingen en behoud van de ruimtelijke kwaliteit.

De erf -en woningeigenaren in Oldenzaal die in aanmerking komen voor de hulp van een ervencoach ontvangen binnenkort een brief met daarin de vraag of ze zich willen aanmelden voor een eerste kennismaking.
Volg ons