Oldenzaal sluit aan bij boerenervenprojectTwentese boerderij (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 03-07-2020
OLDENZAAL – Oldenzaal sluit aan bij het project ‘Toekomstgerichte Erven’. Erfeigenaren kunnen zo hulp krijgen van ervencoaches om hun erf toekomstbestendig te maken en bij vragen.

Het landelijk gebied is in beweging. Veel agrariërs staan daarom voor een keuze; stoppen, op dezelfde voet verder, uitbreiden of moderniseren? Ook bewoners van het buitengebied die geen agrariër zijn hebben vragen.

Bijvoorbeeld over asbestdaken op schuren, nieuwe wetten en regelingen en consequenties van dichtbijgelegen natuurgebieden.

Binnen het project Toekomstgerichte Erven van provincie Overijssel worden erfeigenaren in staat gesteld om met behulp van ervencoaches antwoorden te vinden op deze vragen. Oldenzaal sluit nu ook aan bij dit project.

Succesvolle pilot

In een aantal Overijsselse gemeenten is de afgelopen jaren succesvol een pilot gedraaid met ervencoaches. Oldenzaal heeft ervoor gekozen om ook deel te nemen aan dit project, dat wordt gefinancierd door de provincie. Dit doet Oldenzaal samen met de andere Noordoost-Twentse gemeenten, waarmee een plan van aanpak is opgesteld.

De erf -en woningeigenaren in Oldenzaal die in aanmerking komen voor de hulp van een ervencoach ontvangen binnenkort een brief met daarin de vraag of ze zich willen aanmelden voor een eerste kennismaking.
Volg ons