Gemeenteraad Oldenzaal bespreekt financiële stukkenoldenzaal_gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 29-06-2020
OLDENZAAL - De gemeenteraad van Oldenzaal zal vanavond vergaderen.

De avond heeft een sterk financieel karakter, met de vaststelling van de kadernota 2021 en jaarstukken over 2019. Oldenzaal staat er financieel niet direct slecht voor, maar er zijn wel de nodige onzekerheden gezien de huidige crisis.

Verder komt een update over de verkeerskundige knelpunten aan bod, evenals invoering van groene leges samen met de andere Noordoost-Twentse gemeenten.
Volg ons